(TN&MT) – Ngày 22/8, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thống nhất các nội dung liên quan đến Dự án “Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam” vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Bà Rịa  – Vũng Tàu là địa phương đầu tiên của cả nước được Bộ TN&MT chọn là địa phương điển hình để thực hiện Dự án “Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam”.

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế biển
Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế biển

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Dự án sẽ triển khai 5 hoạt động chính, gồm: Hỗ trợ thành lập Ban điều phối đa ngành, xây dựng hoàn thiện cơ chế điều phối đa ngành về quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) cấp tỉnh; xây dựng, hoàn thiện báo cáo hiện trạng vùng bờ tỉnh; xây dựng, hoàn thiện và triển khai kế hoạch hành động QLTHVB tỉnh; lập và hoàn thiện phân vùng sử dụng vùng bờ tỉnh; xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổng hợp phục vụ QLTHVB cho tỉnh.

Tại buổi làm việc, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề xuất tỉnh Bà  Rịa – Vũng Tàu bố trí nguồn vốn đối ứng ( khoảng 10%) đóng góp qua hình thức cung cấp cơ sở vật chất, văn phòng làm việc, một phần ngân sách địa phương và nhân lực tham gia thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu đồng ý đề xuất của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc hỗ trợ 10% vốn đối ứng để thực hiện dự án; đồng thời, đề nghị các Sở, ngành liên quan phối hợp trong việc khảo sát thực địa chọn 02 vị trí phù hợp để lắp đặt trạm quan trắc tự động.

Linh Nga

NO COMMENTS

Leave a Reply