(TN&MT) – Đây là khẳng định của ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, diễn ra từ ngày 7 – 9/12.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Công Danh cho rằng, qua giám sát của HĐND tỉnh cho thấy, hiện nay tại nhiều điểm mỏ có tình trạng doanh nghiệp khai thác khoáng sản vượt cả về độ sâu và diện tích theo giấy phép; chậm ký quỹ phục hồi môi trường;  không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết về đánh giá tác động BVMT…

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT Bà Rại – Vũng Tàu thừa nhận có tình trạng trên. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp đang khai thác vượt trữ lượng cả về độ sâu và diện tích cho phép; chậm ký quỹ phục hồi môi trường; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ về các cam kết đánh gái tác động bảo vệ môi trường; chưa thực hiện cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ theo quy định; tình hình xe vận chuyển khoáng sản quá tải, mật độ đông trên các tuyến đường nơi có mỏ đá hoạt động, làm hư hỏng đường sá, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rại - Vũng Tàu trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rại – Vũng Tàu trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Theo đó, trong tổng số 41 giấy phép khai thác khoáng sản của 34 doanh nghiệp có hiệu lực trong giai đoạn 2015 -2017, qua kiểm tra, cơ quan chưc năng đã phát hiện 02  trường hợp khai thác vượt độ sâu bao gồm Mỏ đá xậy dựng Lô 3B huyệnTân Thành của Công ty TNHH Đá Hóa An 1, khai thác vượt độ sâu 01mét ( vi phạm năm 2015); Mỏ cát xây dựng Cây Cám huyện Long Điền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hậu cần Tân Cảng khai thác vượt độ sâu có chỗ trên 10 mét ( Vi phạm năm 2016);

04 Trường hợp khai thác vượt diện tích, bao gồm : Mỏ đá xây dựng Núi Ông Trịnh, huyện Tân Thành của Công ty Cổ phần Phước Hòa FICo khai thác vượt khoảng 2,5 ha (Vi phạm năm 2017); 03 Mop3 cát xây dựng tại Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc của 03 doanh nghiệp: Công ty TNHH khai thác xây dựng Bảo Châu khai thác vượt khoàng 03 ha (vi phạm năm 2016, 2017), Công ty TNHH Hạnh Dũng khai thác vượt khoàng 5,2 ha ( vi phạm năm 2017), Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Đại Lộc khai thác vuột khoàng 0,4 ha( vi phạm năm 2017).

Qua kiểm tra,  đã xử lý  02 trường hợp khai thác vượt độ sâu: Sở TN&MT đã ra quyết định sử phạt vi phạm hành chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Hậu cần Tân Cảng 60 triệu đồng và buộc công ty phải san lấp phục hồi khu vực đã bị khai thác xuống sâu ( Công ty đã phục hồi hoàn thành); có văn bản chấn chỉnh yêu cầu chấm dứt vi phạm đối với công ty THNH Đá Hóa An 1.

Một khu vực khai thác đá không đúng giấy phép trên địa bàn huyện Tân Thành
Một khu vực khai thác đá không đúng giấy phép trên địa bàn huyện Tân Thành

Đã xử lý 04 trường hợp khai thác vượt diện tích, trong đó Sở TN&MT đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ Phần Phước Hòa FICO; đồng thời thời trình UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Khai thác xây dựng Bảo Châu 120 triệu đồng ( đối với hành vi vi phạm năm 2016)…

Đối với việc ký quỹ phục hồi môi trường, hiện còn 03 doanh nghiệp còn nợ  ký quỹ gồm: Công ty Cổ phần Thanh Tâm ( Mỏ đá xây dựng Lô 11A huyện Tân Thành) nợ 1.026.160.525 đồng (nghĩa vụ mới phát sinh từ tháng 8/2017); Công ty Cổ phần XNK Đầu tư hợp tác quốc tế  (mỏ puzlan  Núi Sao huyện Châu Đức) nợ 437.670.915 đồng; Công ty TNHH Khai thác xậy dựng Bảo Châu ( Mỏ cát xây dựng Bưng Riềng huyện Xuyên Mộc) nợ 31.373.654 đồng.

Việc không thực hiện hoạch thực hiện không đầy đủ về các cam kết đánh giá tác động  BVMT. Trong năm 2017, Bộ TN&MT, Sở TN&Mt đã tiến hành kiểm tra 23 điểm mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 18/23 điểm mỏ đầu tư các công trình, giải pháp BVMT như: Hệ thống thu gom thoát nước mưa chảy tràn, hố lắng thu gom nước mưa trong quá trình khai thác; hệ thống phun sương giảm bụi phát sinh từ các trạm nghiền đá; thực hiện thu gom, xử lý các chất thải rắn phát sinh; thực hiện trương trình giám sát môi trường trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có 05/23 điểm mỏ kiểm tra chưa thực hiện tốt công tác BVMT trong quá trình hoạt động, chủ yếu là biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ các trạm nghiền đá, dẫn đến có phản ánh của cư tri (Công ty TNHH Khai thác sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lập, Công ty TNHH Đá Hóa An 1) chưa thu gom xử lý chất thải rắn đúng quy định (Công ty TNHh Việt Châu, Công ty TNHH Phước Thuận) hoặc chưa thực hiện trương trình giám sát môi trường trong quá trình hoạt động ( Công ty TNHH Việt Châu, Mỏ sét 1 mở rộng của Công ty Cổ phần Gạch ngói, gốm xây dựng Mỹ Xuân).

Quang cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quang cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông Lê Ngọc Linh cũng thừa nhận, thời gian vừa qua, công tác đóng cửa mỏ phục hồi môi trường đối với trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực trên đại bàn tình còn chậm, thược trách nhiện của Sở TN&MT. Tuy nhiên, trong tổng số 49 trường hợp thuộc đối tượng phải đóng cửa mỏ trên đại bàn tỉnh, đến nay đã có 48 trường hợp hoàn thành công tác đóng cửa mỏ phục hồi môi trường, đã được UBND tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ; 01 trường hợp mới phát sinh nghĩa vụ đóng cửa mỏ từ tháng 8/2017, doanh nghiệp đã lập và mới nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ về Sở TN&MT để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Như vậy cho đến nay các tồn tại, hạn chế trước đậy về công tác đóng cửa mỏ phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được khắc phục.

Về giải pháp trong thời gian tới,  Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phối hợp với các sở ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tiếp tục  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác, xử dụng khoáng sản, đặc biệt là công tác an toàn lao động- BVMT  trong khai thác khoáng sản và cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác; xử lý nghiêm đối với những tổ chức cá nhân vi phạm.

Sở TN&MT sẽ triển khai các bước  Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và xử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường và than bùn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu giải đoạn 2016- 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch trong thời gian qua; tìm kiếm nguồn, nghiên cứu, đề xuất giải pháp bổ sung nguồn vật liệu san lấp cát xây dựng từ đá để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở TN&MT Lê Ngọc Linh cũng cho biết: Trong tháng 12/2017, Sở TN&MT sẽ  yêu cầu, giám sát 03 doanh nghiệp chậm nộp tiền ký quỹ  việc  hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền ký quỹ trong thời hạn 90 ngày.  Quá thời hạn trên, nếu doanh nghiệp nào không chấp hành, trình UBND tỉnh xem xét, thu hồi giấy pháp khai thác theo quy định của pháp luật; phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc xác minh làm rõ để xử lý nghiêm 03 trường hợp khai thác vượt diện tích theo quy định của pháp luật.

Linh Nga

NO COMMENTS

Leave a Reply