(TN&MT) – Ông Trần Quang Minh – Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã xác lập pháp lý đạt 98,13%  diện tích đất công, đất bãi bồi ven sông ven biển và cồn mới nổi trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành 100% các thửa đất đủ điều kiện phải xác lập pháp lý.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bến Tre đã xác lập pháp lý được 3.779 thửa, với diện tích 7.569,7 ha (chiếm tỉ lệ 98,13%), đặc biệt có 8/9 huyện, thành phố đã hoàn thành 100% việc xác lập pháp lý đất bãi bồi. Còn lại 293 thửa với diện tích 143,99 ha chưa xác lập pháp lý; trong đó chiếm số lượng lớn là huyện Ba Tri còn 168 thửa, thành phố Bến Tre còn 70 thửa, Bình Đại 30 thửa.

Trong tổng số 4072 thửa đất do nhà nước quản lý có 464 thửa đất bãi bồi với diện tích 6.669,43ha, trong đó đã xác lập pháp lý 462 thửa với diện tích 6.669,34ha, chỉ còn lại 2 thửa (0,09ha) đất bãi bồi tại huyện Giồng Trôm chưa được xác lập do chủ liền kề làm ăn xa chưa xác định được ranh giới.

Theo ông Trần Quang Minh, hiện nay số lượng thửa đất còn lại chưa xác lập pháp lý còn nhiều; tổng số số 293 thửa, trong đó có 129 thửa đủ điều kiện và 164 thửa chưa đủ điều kiện xác lập pháp lý.

“Nguyên nhân của việc chậm xác lập pháp lý là do một số thửa đất chưa xác định được ranh, đất có nguồn gốc và quá trình sử dụng phức tạp, một số trường hợp có người dân đang tranh chấp. Vì vậy cần có thời gian để thực hiện rà soát chặt chẽ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, giải quyết các vấn đề tranh chấp để có đủ cơ sở xác lập pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, tỉnh sẽ phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành 100% các thửa đất có đủ điều kiện”, ông Trần Quang Minh thông tin thêm.

                                                               Tin, ảnh: Bạch Thanh

NO COMMENTS

Leave a Reply