Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP Cần Thơ.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP Cần Thơ được Chính phủ phê duyệt tại Nghị Quyết số 52/NQ-CP ngày 20-5-2018. Theo đó, TP Cần Thơ có: nhóm đất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 109.690ha, chiếm 76,23% diện tích tự nhiên (DTTN), giảm 5.062ha so với năm 2015; nhóm đất phi nông nghiệp điều chỉnh đến năm 2020 là 34.207ha, chiếm 23,77% DTTN, tăng 5.160ha so với năm 2015; đất đô thị điều chỉnh đến năm 2020 là 58.959ha, tăng 11.713ha so với năm 2015; đất chưa sử dụng: hiện trạng năm 2015 là 98ha, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 không còn diện tích đất chưa sử dụng (đưa vào sử dụng 98ha này).

Quy hoạch khu chức năng được điều chỉnh như sau: khu sản xuất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 109.690ha, chiếm 76,23% DTTN; khu phát triển công nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 3.273ha, chiếm 2,27% DTTN; khu đô thị điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 18.350ha, chiếm 12,75% DTTN; khu thương mại – dịch vụ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 319ha, chiếm 0,22% DTTN; khu dân cư nông thôn điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 9.699ha, chiếm 6,47 DTTN…

Cùng với việc công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, TP Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt tại Nghị quyết trên.

PV

NO COMMENTS

Leave a Reply