Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã được các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đến nay các tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đạt tỷ lệ từ 86 % đến trên 99% diện tích cần cấp giấy.

Cụ thể thành phố Hà Nội đạt 86%, tỉnh Bắc Ninh đạt 92,7%; thành phố Hải Phòng đạt trên 85%; thành phố Đà Nẵng đạt trên 97%; tỉnh Bình Định đạt gần 93%; tỉnh Khánh Hòa đạt 97%; thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 97%; Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt được 97,5%; Tỉnh Đồng Tháp đạt 98,9% và Thành phố Cần Thơ đạt 99,8%.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply