Trong khuôn khổ Hội nghị Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 và các cuộc họp liên quan tổ chức tại Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tổ chức sự kiện bên lề về rác thải đại dương vào ngày 26/6/2018.

 Sự kiện nhằm mục đích nêu bật những vấn đề liên quan đến rác thải đại dương trong khu vực (các nước xung quanh biển Đông, các biển Đông Á), các giải pháp mới về chính sách, cơ chế, công nghệ liên quan đến rác thải đại dương (nhựa) trong nền kinh tế tuần hoàn (giảm thiểu tại nguồn, tái chế, tái sử dụng,…), quản lý rác thải trên biển; Xác định những khó khăn chính hiện tại của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là quốc gia đang phát triển trong việc giảm thiểu nguồn rác thải đại dương, quản lý theo dõi, giám sát, xử lý rác thải đại dương.

Đồng thời, xác định một số yêu cầu về hợp tác trong khu vực và sự hỗ trợ nguồn lực, công nghệ cần thiết để theo dõi, giám sát, quản lý rác thải đại dương hiệu quả hơn; và sáng kiến xây dựng một dự án khu vực do GEF tài trợ nhằm hỗ trợ xây dựng và triển khai những chính sách, cơ chế liên quan.

Sự kiện cũng nhằm đóng góp vào nội dung trao đổi tại Phiên Tọa đàm bàn tròn cấp cao về Rác thải nhựa đại dương ngày 28/6/2018.

Tại sự kiện, các đại biểu sẽ trao đổi thông tin về tình hình rác thải đại dương, tác động và nguy cơ do rác thải đại dương gây ra trên thế giới, tập trung khu vực biển Đông, Đông Nam Á. Các đại biểu cũng sẽ bàn về các giải pháp cơ chế chính sách mới (về công nghiệp, tài chính) nhằm hạn chế lượng rác thải nhựa ra biển, hợp tác công tư (nhà nước – doanh nghiệp), ví dụ về Sáng kiến của Coca-Cola, thuế bao bì,… đặc biệt chú trọng gia tăng hiệu quả sử dụng rác thải như một nguồn tài nguyên trong nền kinh tế tuần hoàn.

Một nội dung chính khác của sự kiện là yêu cầu tăng cường hợp tác khu vực hiệu quả và nhu cầu hỗ trợ về nguồn lực, kỹ thuật, công nghệ để nâng cao năng lực ứng phó với rác thải nhựa đại dương.

Đồng thời, đề xuất chương trình, dự án, đề án cụ thể giữa các đối tác ở cấp khu vực hoặc quốc tế để điều phối, thực hiện kiểm soát và giảm thiểu rác thải đại dương phù hợp với ưu tiên, định hướng của GEF (có thể thí điểm với một số nước, trong đó có Việt Nam).

Mai Đan

NO COMMENTS

Leave a Reply