(TN&MT) – Mới đây, UBND tỉnh Điện Biên đã cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Trung tâm Y tế 3 huyện Mường Chà, Mường Ảng và Điện Biên Đông, nâng tổng số đơn vị được cấp phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên lên 17 đơn vị.

Hệ thống xử lý nước thải Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông
Hệ thống xử lý nước thải Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông

Theo đó, các Trung tâm Y tế 3 huyện này phải tuân thủ các nội dung: Đảm bảo nguồn nước tiếp nhận nước thải, vị trí xả thải đúng vị trí đã đăng ký. Với phương thức xả thải tự chảy, xả gián đoạn 8 giờ/ngày với lưu lượng xả nước thải theo quy định. Chất lượng nước thải, giá trị các thông số ô nhiễm phải đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải. Thời gian cấp phép là 5 năm.
Các đơn vị được cấp phép phải thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận. Hằng năm tổng hợp, báo cáo gửi UBND tỉnh qua sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải  và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận theo đúng quy định. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 38 của Luật Tài nguyên nước. nộp phí bảo vệ môi trường. lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước thải tại vị trí cửa xả thải trước khi nước thải vào nguồn tiếp nhận.

Cùng với đó, chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý tài nguyên nước các cấp. Nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải ngừng ngay việc xả nước thải, báo cáo kịp thời về Sở tài nguyên Môi trường và chính quyền địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn và có biện pháp xử lý.

UBND tỉnh Điện Biên giao sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện có đơn vị được cấp giấy phép và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải; xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

 

Tác giả bài viết: Hà Thuận

NO COMMENTS

Leave a Reply