Toàn cảnh buổi làm việc

Sáng ngày 18/5, Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia do Quyền Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương về nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng và khả năng ứng dụng viễn thám tại địa phương nhằm phục vụ công tác xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực viễn thám cho địa phương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vũ Ngọc Long, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Khởi cùng đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở.

 

Tại buổi làm việc, Quyền Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã thông báo một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và ứng dụng viễn thám mà Cục đang triển khai, một số yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý và ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên bảo vệ môi trường, ứng dụng viễn thám tại một số ngành, địa phương; Giới thiệu về ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác giám sát phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Hải Dương bày tỏ sự cảm ơn tới Đoàn công tác của Cục đã  giới thiệu, chia sẻ những kiến thức quan trọng và bổ ích về việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như đề cập tới nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Viễn thám quốc gia về lĩnh vực này tại Hải Dương.

 

Theo ông Vũ Ngọc Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã thành lập Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, trong Phòng đã bố trí các cán bộ có chuyên môn về trắc địa, bản đồ, đồng thời cũng từng bước triển khai công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua tại Sở đã có một số nhiệm vụ, dự án ứng dụng viễn thám trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cũng nêu ra một số khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý về viễn thám ở cấp địa phương, nguồn nhân lực hạn chế, thậm chí không có cán bộ chuyên môn về viễn thám, không có trang thiết bị, máy móc và công nghệ và cũng đề nghị Cục Viễn thám quốc gia hỗ trợ xây dựng kế hoạch, đề án, dự án về viễn thám.

 

Trong Kế hoạch công tác năm 2017 Cục Viễn thám quốc gia sẽ tiếp tục khảo sát tại một số tỉnh, thành phố để thu thập thông tin xây dựng đề án quy hoạch viễn thám, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng viễn thám cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ tại các Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply