(TN&MT) –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký công văn số 4433/UBND-CNXD về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, thực hiện Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, toàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số địa phương; công tác giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất còn một số hạn chế; hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản còn bất cập.

Một  vụ khai thác khoáng sản trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện
Một vụ khai thác khoáng sản trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện

Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trên và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp làm rõ việc xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, tạo sự đồng thuận trong dư luận; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tòa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản nái phép.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu trong cấp phép hoạt động khoáng sản, quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản…

Ngọc Linh

NO COMMENTS

Leave a Reply