UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018.

Mục đích cuộc đối thoại này nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh Hà Giang.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở TN&MT đã giới thiệu một số chính sách mới của nhà nước về đất đai và giải đáp những, vướng mắc về đất đai khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong đó tập trung vào các nội dung: Khung bảng giá đất để áp dụng bồi thường, giải phóng mặt bằng; hình thức thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng; việc giao đất cho các doanh nghiệp trồng rừng, chế biến gỗ theo chuỗi giá trị; việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án đầu tư tại Hà Giang; việc cấp đất, chuyển quyền sử dụng đất thực hiện chương trình phát triển kinh tế tập thể HTX; việc phân cấp, ủy quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án…

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở các doanh nghiệp, HTX cũng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc khi đầu tư các dự án có sử dụng đất tại tỉnh Hà Giang như: thời gian cấp đất còn chậm, khung giá đền bù – giải phóng mặt bằng chưa thống nhất; một số cán bộ giải quyết các thủ tục hành chính còn thiếu trách nhiệm, tắc trách, thủ tục hành chính còn chồng chéo gây phiền hà cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, đền bù – giải phóng mặt bằng; còn chồng chéo trong quy hoạch, trình tự thủ tục cấp đất; việc áp giá thuê đất theo từng giai đoạn, việc gia hạn thuê đất; việc cấp đất cho doanh nghiệp, HTX khởi nghiệp,…

Với tinh thần lắng nghe, chia sẻ, UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Hội Doanh nghiệp, Liên minh HTX tỉnh rà soát lại các trình tự thủ tục đầu tư, đề xuất lồng ghép, cắt giảm các thủ tục hành chính thật đơn giản, đúng luật trình UBND tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ số bảng giá đất mới trình UBND tỉnh.

Khánh An

NO COMMENTS

Leave a Reply