(TN&MT) – Vừa qua, UBND TP. Hải Phòng vừa công bố Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc tạm giao quản lý hành chính khu vực ven biển giữa các quận, huyện thuộc TP. Hải Phòng: Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Cát Hải, Tiên Lãng và Kiến Thụy.

Cụ thể, đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy dài 14.859 m; đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa huyện Kiến Thụy với quận Đồ Sơn dài 12.861 m; đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa quận Đồ Sơn với quận Dương Kinh dài 12.343 m; đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa quận Dương Kinh với quận Hải An dài 15.434 m; đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa quận Hải An với huyện Cát Hải dài 15.081 m.

Tạm giao quản lý hành chính khu vực ven biển cho các địa phương
Tạm giao quản lý hành chính khu vực ven biển cho các địa phương

TP. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước phân định được đường địa giới hành chính trên biển giữa các địa phương. Theo ông Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: Khu vực ven biển là địa bàn quan trọng đối với sự phát triển kinh tế biển của thành phố, liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Việc tạm giao quản lý hành chính khu vực ven biển mang tính cấp thiết, phục vụ quản lý, quy hoạch chi tiết phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương. Trong thời gian tới, Sở TN&MT phối hợp với UBND các quận, huyện ven biển rà soát, xử lý việc giao mặt nước, bãi bồi ven biển, xác định rõ tọa độ, mốc giới khu vực được tạm giao bảo đảm đúng quy định.

Đăng Hùng

NO COMMENTS

Leave a Reply