Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chú trọng trong năm 2017.

Bộ Tài nguyên và  Báo cáo, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Luật đo đạc và bản đồ tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. Khẩn trương hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn thi hành. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về đo đạc bản đồ,… Đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia; tham gia đàm phán với các nước liên quan các vấn đề Biển Đông và thực hiện quản lý lãnh thổ trên biển, đảo.

Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và bản đồ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Hoàn thành dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội và giám sát TNMT nước CHDCND Lào. Tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa mạng lưới tọa độ, độ cao, độ sâu, trọng lực quốc gia; dự án cơ sở dữ liệu biên giới Việt Nam – Trung Quốc trực tuyến.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply