Toàn cảnh buổi họp

Chiều ngày 17/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức họp lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu tại trụ sở Bộ TN&MT. Đến dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ…, một số chuyên gia, nhà khoa học.

Sau Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu tổ chức tại thành phố Cần Thơ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP với những nội dung chi tiết, theo đó các Bộ, ngành phải ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể triển khai Nghị quyết. Tuy nhiên, để giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hàng năm tình hình triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP. Trong thời gian vừa qua, Bộ TN&MT đã thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Chương trình tổng thể, đồng thời đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng bản dự thảo.

TS. Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Tổ trưởng Tổ soạn thảo trình bày chi tiết nội dung dự thảo Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và đưa vào Chương trình công tác phải trình trong tháng 6 năm 2018. Nội dung dự thảo tập trung vào 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn với gần 150 hoạt động cụ thể để thực hiện mục tiêu Nghị quyết đã đề ra với thời gian thực hiện đối với từng hoạt động.

 

TS. Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại cuộc họp

Chủ trì cuộc họp TS. Tăng Thế Cường  và GS. TS. Trần Thục, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu đã lắng nghe các ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành liên quan đối với từng nhóm nhiệm vụ, các hoạt động cụ thể, thời gian triển khai thực hiện… để hoàn thiện bản dự thảo.

Ý kiến của các đại biểu cho rằng, dự thảo Chương trình hành động tổng thể đã bám sát nội dung Nghị quyết 120/NQ-CP từ mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, một số nội dung cần rà soát lại, tránh trùng lặp, đảm bảo thời gian triển khai thực hiện, lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Một vài nội dung đề ra trong dự thảo còn cần làm rõ với các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể và chia theo từng giai đoạn trước năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2030 để thuận lợi trong việc đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình tổng thể.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Tổ trưởng Tổ soạn thảo đề nghị các Bộ, ngành liên quan trong thời gian 02 ngày có ý kiến tiếp tục góp ý, chỉnh sửa gửi cho Nhóm thường trực Tổ soạn thảo để tổng hợp, hoàn thiện gửi tới các Bộ, ngành, địa phương cho ý kiến chính thức bằng văn bản để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng kế hoạch đề ra./.

Cục BĐKH

NO COMMENTS

Leave a Reply