Trong khổ chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui”, Trung tâm cấp nước đô thị TP Hồ Chí Minh và Heineken Việt Nam vừa triển khai trang trí 100 nắp cống trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Mục đích của chương trình này nhằm chung tay lan tỏa và kêu gọi cộng đồng bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường,

Được phát động từ tháng 10/2017 bằng Cuộc thi vẽ tranh trang trí nắp cống được tổ chức tại fanpage www.facebook.com/1phuttietkiemtrieuniemvui, chương trình nhận được sự hưởng ứng của các bạn trẻ yêu thích hoạt động xã hội cùng tham gia.

Từ cuộc thi này, 10 bức tranh xuất sắc đoạt giải theo tiêu chí của Ban Tổ chức được chọn trang trí trên các nắp cống thuộc các tuyến đường Alexandre de Rhodes, Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão… với kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và có thể nhân rộng đến các khu vực khác.

PV

NO COMMENTS

Leave a Reply