(TN&MT) – Sáng 19/10/2017, tại TP. Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2017.

Tham dự có ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; đại diện cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng và các học viên là các lãnh đạo, công chức, viên chức trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc
Ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật cho công chức, viên chức trực tiếp đảm nhiệm công tác CCHC của đơn vị kiến thức, kỹ năng tổng hợp, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện các nghiệp vụ CCHC về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 và các Bộ chỉ số cải cách hành chính của Bộ, Tổng cục, Cục… để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC của đơn vị.

Tại buổi tập huấn, ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã giới thiệu, trao đổi về chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020; Bộ chỉ số cải cách hành chính các Bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 – 2020.

Ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ
Ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ
Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng
Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên truyền đạt các nội dung rất quan trọng và cần thiết về nội dung CCHC cơ bản, tình hình triển khai CCHC của Bộ; các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC giai đoạn 2017-2020 thông qua các ví dụ cụ thể sát thực với các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kỹ năng tổng hợp, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện các nghiệp vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 – 2020 và các Bộ chỉ số CCHC.

Ngoài ra, các học viên và giảng viên trao đổi, thảo luận sôi nổi, thiết thực và hiệu quả về các nội dung của khóa bồi dưỡng.

NO COMMENTS

Leave a Reply