Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng; tình hình lấn chiếm đất công, một số nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật, gây nên tình trạng giá đất tăng cao trong một thời gian ngắn; việc giám sát sử dụng đất tại các dự án công trình còn lỏng lẻo.

 Để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất, xử lý những trường hợp cho thuê lại, sử dụng đất không đúng mục đích, sang nhượng đất cho các đối tượng không có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối, sang nhượng đất mà không đăng ký biến động đất đai theo quy định. Xử lý nghiêm việc tự ý chuyển mục đích xây dựng đất và xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp không đúng đối tượng, trình tự thủ tục theo quy định. Kiên quyết thu hồi những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp không đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm chính quyền ở những nơi buông lỏng quản lý đất đai, để phát sinh tình trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định, chiếm đất hành lang công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp…

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập đoàn thanh tra việc sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu vực Đặc khu Bắc Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm những vi phạm, báo cáo UBND tỉnh trong quý III-2018.

K.Linh

NO COMMENTS

Leave a Reply