Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 46 dự án, công suất 1.403,6 MW được phê duyệt quy hoạch. Vừa qua, trong quá trình thực hiện rà soát quy hoạch, UBND tỉnh Nghệ An đã trình Bộ Công Thương loại khỏi quy hoạch 14 dự án thủy điện (35,15MW) có quy mô nhỏ, hiệu quả dự án không cao. Như vậy, hiện trên địa bàn tỉnh này có 32 dự án có tổng công suất 1.372,45 MW.

Đối với các dự án thủy điện vừa và nhỏ đã vận hành và đang được triển khai xây dựng ít có di dân tái định cư do đó ít ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, công tác bồi thường GPMB thực hiện theo đúng quy định. Chỉ 3 dự án có số lượng di dân tương đối lớn với 5.009 hộ dân phải di dời là thủy điện Bản Vẽ: 3.022 hộ dân, Hủa Na: 1.402 hộ dân, Khe Bố: 585 hộ dân.

Có 11 dự án vận hành phát điện đã mang lại hiệu quả cung ứng sản lượng điện cho hệ thống điện quốc gia. Sản lượng điện phát từ các nhà máy thủy điện khoảng 2,1 tỷ kWh/năm. Đến thời điểm hiện nay, tổng sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện phát lên hệ thống là 11,251 tỷ kWh; Cung ứng năng lượng để phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh; góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương (gần 600 lao động trực tiếp là các cán bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật); đóng góp một phần quan trọng vào ngân sách; (hàng năm thu các loại thuế khoảng 396 tỷ đồng).

Đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra tại thủy điện Nậm Mô (Kỳ Sơn)
Đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra tại thủy điện Nậm Mô (Kỳ Sơn)

Việc đầu tư các dự án thủy điện góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thủy sản, phát triển nông nghiệp, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, cải tạo khí hậu, phát triển du lịch… Đầu tư nâng cấp, xây mới các công trình giao thông, cấp điện, cấp nước phục vụ thi công các dự án thủy điện cũng góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ngoài những chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ mà người dân tái định cư các dự án thủy điện được hưởng theo các quy định của nhà nước, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư, các cấp, ngành, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cho đồng bào miền núi ổn định đời sống và sản xuất do ảnh hưởng từ các dự án thủy điện.

UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ về lương thực thời gian 36 tháng kể từ khi đến nơi ở mới mỗi khẩu 30kg/tháng. Hỗ trợ thêm 24 tháng lương thực cho đồng bào theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 627/TTg-KN ngày 11/5/2012. Các ngành lồng ghép các đề án, chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, Chương trình 30A, áp dụng mô hình sản xuất mới để tăng thu nhập cho người dân vùng tái định cư như: chăn nuôi lợn rừng, trồng gừng dưới tán rừng, trồng cây rễ hương, trồng rau xanh, trồng cây trám ghép. Đến nay, các mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả, chăn nuôi lợn đã sinh sản, trồng rau, trồng rễ hương đã cho sản phẩm, đánh giá ban đầu khả năng dự án sẽ thành công.

Dự án “Đầu tư phát triển chè vùng tái định cư Nhà máy thủy điện Bản Vẽ” tại huyện Thanh Chương có tổng số vốn phê duyệt là 922 triệu đồng với diện tích 556ha. Đến nay, dự án đã trồng được 250ha, cây trồng phát triển tốt và bước đầu tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình. Khi dự án đưa vào khai thác sẽ giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho đồng bào vùng tái định cư.

Theo Báo Công thương

NO COMMENTS

Leave a Reply