Chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định là 1 trong 10 chỉ số thành phần quan trọng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phản ánh chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai của các địa phương cấp tỉnh nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển doanh nghiệp dân doanh.

Nhìn lại số liệu PCI đã công bố trong 3 năm gần nhất đối với Nghệ An cho thấy “Chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định” chỉ ở mức trung bình và xếp thứ hạng thấp so với toàn quốc (2014 là 5,32/10, xếp thứ 53/63; 2015 là 5,38/10 xếp thứ 47/63; 2016 là 5,37/10 xếp thứ 52/63).

Trong các chỉ số thành phần xây dựng nên “Chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định” chỉ có tỷ lệ “% diện tích đất trong tỉnh có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất” được đánh giá ở mức cao (91,58% cả 3 năm), các chỉ số còn lại ở mức trung bình hoặc thấp.

Một nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016 đã chỉ ra rằng công tác định giá đất tại Nghệ An mặc dù được thực hiện bài bản, tuân thủ đúng quy trình, tuy nhiên còn hạn chế về kỹ năng định giá dẫn đến chênh lệch giữa giá đất nhà nước với giá đất thị trường tại nhiều khu vực rất lớn, đặc biệt là đối với các dự án BĐS; chi phí cho nhân lực thực hiện các thực hiện các thủ tục hành chính (có 33,33% số doanh nghiệp cho biết phải dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy định của pháp luật và nhà nước vào năm 2016); các chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải chi trả (có 72,73% doanh nghiệp cho biết phải chi trả các khoản này vào năm 2016)…

Đối với các thủ tục về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng phức tạp không kém, hàng loạt các thủ tục phụ như: lấy chữ ký xác nhận của chủ sử dụng đất liền kề, xác nhận không có tranh chấp, giải trình về các giấy tờ, tăng giảm diện tích; các công đoạn xử lý trùng lặp giữa các cá nhân (cán bộ, tổ trưởng, lãnh đạo phòng đơn vị), bộ phận (như giữa Văn phòng Đăng ký QSD Đất, cơ quan thuế, cơ quan Tài nguyên và Môi trường), thiếu ràng buộc về trách nhiệm (cấp dưới chấp thuận, cấp trên không đồng ý thì hồ sơ trả lại bắt đầu từ người sử dụng đất) trong quá trình thẩm định, thụ lý hồ sơ… đã dẫn đến thời gian thực hiện các thủ tục trên thực tế vượt xa so với quy định, phát sinh bức xúc và tiêu cực.

Nâng cao “Chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định” có ý nghĩa rất lớn, một mặt góp phần nâng cao Chỉ số PCI, một mặt giải quyết một cách tối ưu những bất cập tồn tại cố hữu từ lâu nay của công tác quản lý đất đai.

P.V19

NO COMMENTS

Leave a Reply