Nghệ An là một trong các tỉnh có nguồn tài nguyên nước phong phú. Để đảm bảo nguồn tài nguyên này luôn dồi dào, tỉnh Nghệ An đã xây dựng các phương án bảo vệ, sử dụng hợp lý.

Nghệ An có trữ lượng nước mặt rất dồi dào. Tổng trữ lượng nước mặt trên 20 tỷ m3, bình quân trên 1ha đất tự nhiên có 13.064m3 nước mặt. Tổng lượng nước mặt vận chuyển qua tỉnh khoảng 28.109m3/năm, trung bình 76.721.328m3/ngày, bao gồm nước sông, suối, hồ, đập, kênh…. Nước mặt được cung cấp chủ yếu từ nước mưa (về mùa mưa) và một phần nước dưới đất. Đây là nguồn nước quan trọng cho sự phát triển của thảm thực vật và cũng chính là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến vi khí hậu, là một trong những nguồn nước chính cung cấp cho nước sinh hoạt và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trong tỉnh.

Bên cạnh những tiềm năng sẵn có về tài nguyên nước, công tác khai thác, quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm.

Ông Bạch Hưng Cử – Trưởng phòng Nước, Khí tượng thủy văn, Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An) cho biết: Trong thời gian qua, lĩnh vực tài nguyên nước được thực hiện quản lý thống nhất tại một cơ quan chuyên trách, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Cụ thể: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước dần được hoàn thiện; nhiều chương trình, mục tiêu lớn về tài nguyên nước được hoạch định, xây dựng và triển khai thực hiện; cơ cấu tổ chức quản lý ngày được kiện toàn; công tác quy hoạch, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước cũng được chú trọng triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, cùng với quá trình công nghiệp hóa, khai thác đất rừng chưa theo quy hoạch, sự biến đổi khí hậu đang làm nghèo dần các nguồn nước, hệ thống thủy văn bị cạn kiệt đang làm cho chất lượng môi trường các hồ nước mặt, các nguồn nước mặt khác đang ngày càng suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sức khỏe của người dân. Do đó, để bảo vệ tài nguyên nước không bị ô nhiễm, suy thoái cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chung tay của mỗi cá nhân cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

PV

NO COMMENTS

Leave a Reply