Đất đai

Đất đai

0 45

(TN&MT) - Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đầu tư các...

0 40

(TN&MT) – Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An về tình hình thu ngân sách trên địa bàn, năm 2016 vừa qua...

0 39

(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã nêu trong các...

0 72

(TN&MT) - Sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, năm 2016, Tổng cục Quản lý Đất đai xác định là năm tăng...

Bài viết mới nhất