Đất đai

Đất đai

0 43

Tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Sở TN&MT về việc điều chỉnh bảng giá đất...

0 47

Ảnh minh họa. UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ...

0 38

Đó là tinh thần chỉ đạo của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh đối với các Văn phòng Thừa phát lại trên địa...

0 41

  Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất...

0 43

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang dự thảo báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử...

0 40

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đang tiến hành đợt giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất...

0 42

Trước năm 2013, mỗi năm Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được từ 6.000 đến 10.000 đơn. Sau khi Luật đất đai năm...

0 42

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã được các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy...

0 41

Giá đất và tài chính đất đai tại các tỉnh, thành phố lớn, nơi có tốc độ phát triển kinh tế xã - hội...

0 41

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng; tình hình lấn chiếm đất...

Bài viết mới nhất