Đất đai

Đất đai

0 41

Điển hình là một số tỉnh, thành phố như: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Khánh Hòa, Cần Thơ… Ngay sau khi Luật...

0 44

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của các tỉnh, thành phố đã được Chính...

0 43

Ảnh minh họa Đây là yêu cầu vừa được Chính phủ đưa ra đối với 2 tỉnh Long An và Thái Bình tại Nghị quyết...

0 42

UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX)...

0 52

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử...

0 39

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37 hướng dẫn thi hành Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định...

0 38

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng...

0 40

Chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định là 1 trong 10 chỉ số thành phần quan trọng của Chỉ...

0 41

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu...

0 44

Sở TN&MTTP. Hải phòng vừa chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung nhân lực, phối hợp chính quyền địa phương đẩy...

Bài viết mới nhất