Phát triển bền vững trên thế giới

Phát triển bền vững trên thế giới

0 2446

Thế giới chúng ta đang sống không ngừng phát triển và đổi thay về mọi mặt: đời sống, kinh tế, văn hóa xã hội,...

0 2733

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, công tác bảo vệ môi trường,...

0 2037

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình có chủ trương cho khai thác, chế biến, sử dụng hợp lý, tiết kiệm các loại khoáng sản,...

0 956

Theo đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái được thực hiện tại phường Ngọc...

Bài viết mới nhất