Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình có chủ trương cho khai thác, chế biến, sử dụng hợp lý, tiết kiệm các loại khoáng sản, đồng thời hạn chế tình trạng khai thác tự phát, tràn lan, bừa bãi, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và ô nhiễm môi trường. Nhờ đó, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đạt được nhiều kết quả.

Cụ thể, đến nay, việc cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản đã được thực hiện theo hướng cải cách hành chính; công tác lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng thuộc thẩm quyền được triển khai đúng quy định; việc kiểm tra, thanh tra hoạt động khoáng sản tiến hành thường xuyên, có hiệu quả; vấn đề môi trường đã được cải thiện từng bước. Từ năm 2013 đến tháng 06/2017, toàn tỉnh đã cấp 80 Giấy phép thăm dò khoáng sản, trong đó năm 2013 cấp 08 Giấy phép; năm 2014 cấp 32 Giấy phép; năm 2015 cấp 23 Giấy phép; năm 2016 cấp 12 Giấy phép và 6 tháng đầu năm 2017 cấp 05 Giấy phép.

Cùng với đó, sản lượng khai thác, chế biến theo Giấy phép khai thác năm 2013 là 1.162.129m3; năm 2014 là 1.186.014 m3; năm 2015 là 1.092.568 m3; năm 2016 là 1.134.273 m3. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác là 567.136m3, trong đó đá xây dựng 456.264 m3, cát san lấp 36.620 m3, sét gạch ngói 29.981 m3, cát xây dựng 44.289 m3.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông thuộc diện tích các khu vực nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 02 dự án nạo vét, thông luồng tại các cửa sông đang triển khai. Quá trình thực hiện việc đăng ký khối lượng cát thu hồi trong diện tích nạo vét, khơi thông luồng với tổng khối lượng nạo vét thu hồi đến tháng 10/2016 là 1.347.367 m3.

Năm 2016, Sở TN&MT đã tiến hành 02 cuộc thanh tra đối với 45 tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 735 triệu đồng. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản nhằm góp phần tăng cường và đưa công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nạo vét của các doanh nghiệp, đặc biệt ưu tiên nạo vét trước những đoạn bồi lấp để thông luồng, đảm bảo cho tàu thuyền ra vào thuận tiện, an toàn; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc đề xuất phương án tháo gỡ.

Mặt khác, các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; duy trì tổ công tác liên ngành, tổ công tác địa phương trong bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; kiểm soát, xử lý nghiêm những phương tiện khai thác, vận chuyển cát trên tuyến sông không đăng ký, đăng kiểm theo quy định; đồng thời tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị được cấp phép.

T.M

NO COMMENTS

Leave a Reply