(TN&MT) – Trong Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, đã có nhiều ý kiến chất vấn của cử tri và đại biểu xung quanh vấn đề đất đai, thu hồi đất cũng như cấp đổi, cấp mới GCNQSD đất.

Về việc cấp đổi, cấp mới, cấp lại GCNQSD đất trong thời gian qua còn kéo dài, gây băn khoăn trong nhân dân. Ông Trịnh Xuân Ba – Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình cho biết: Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 526/QĐ – UBND về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Nhưng một số huyện, thành phố vẫn thực hiện các mẫu thủ tục cũ nên khi người dân được hướng dẫn thực hiện theo thủ tục chuẩn hóa phát sinh hiểu lầm là cơ quan nhà nước gây khó dễ.

Giám đốc Sở TN&MT – Trịnh Xuân Ba trả lời chất vấn của đại biểu và cử tri
 Ông Trịnh Xuân Ba, Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình trả lời chất vấn của đại biểu và cử tri

Đồng thời, sự phối hợp giữa các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai với UBND cấp xã, Phòng TN&MT huyện và cơ quan thuế chưa chặt chẽ, đồng bộ, chưa xác định rõ được nội dung, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Ngoài ra, toàn tỉnh còn 60 xã, thị trấn chưa được đo đạc Bản đồ địa chính quy dạng số, đang sử dụng tài liệu đo đạc từ những năm 80 khi thực hiện Chỉ thị 299 – TTg, tài liệu đã quá cũ, độ chính xác thấp; trong khi đó, đất đai liên tục biến động, do vậy rất khó khăn cho việc cập nhật, chỉnh lý biến động hệ thống hồ sơ địa chính và cấp GCN. Một số huyện, thành phố chưa thực hiện kịp thời việc chỉnh lý Bản đồ địa chính cùng hệ thống hồ sơ địa chính theo đúng quy định làm cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện “Dồn điền – Đổi thửa” đối với đất sản xuất nông nghiệp thì hiện nay vị trí, diện tích các thửa đất của hầu hết các hộ gai đình, cá nhân đã bị thay đổi, không còn phù hợp với thông tin được ghi trên GCN đã cấp, do đó sẽ rất khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và nhất là việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Một số huyện, thành phố khi đấu giá quyền sử dụng đất không tiến hành giao đất tại thực địa, cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân không chỉnh lý hệ thống hồ sơ địa chính để cấp GCNQSD đất mà sử dụng thông tin (số lô) trên Bản vẽ quy hoạch để cấp GCNQSD đất.

Toàn cảnh phiên chất vấn trong Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV
Toàn cảnh phiên chất vấn trong Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV

Về việc chất vấn hiện nay khi chuyển nhượng, cấp đổi đất hộ gia đình ngoài đất ở lâu dài còn có đất vườn, đất ao, Sở TN&MT hướng dẫn chuyển đổi sử dụng thành đất có thời hạn 50 năm. Ông Trịnh Xuân Ba khẳng định: Thực hiện công tác cấp GCNQSD đất theo Luật Đất đai năm 1993, một bộ phận cán bộ chuyên môn trước đây đã hiểu nhầm: Đất nông nghiệp được giao ổn định, lâu dài, nhưng ở đây ổn định, lâu dài với thời hạn giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản là 20 năm, đất trồng cây lâu năm là 50 năm. Nhưng khi cấp GCNQSD đất thì UBND cấp huyện lại cấp diện tích đất vườn, ao trong khu dân cư với thời hạn là lâu dài.

Mặc dù vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 103, Luật Đất đai năm 2013 và Điểm b, Khoản 5, Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ – CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Đất đai, đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 và đã được cấp GCNQSD đất trước ngày 01/07/2014 mà diện tích đất ở ghi trên GCN chưa đúng, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở thì được xem xét, xác định lại. Cụ thể: Khi người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở gửi UBND cấp xã, UBND cấp xã xem xét, nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định cho chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nhưng không phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh làm rõ những nguyên nhân tồn tại thì các vấn trên đều được ông Ba đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục, xử lý.

Ngoài phần trả lời chất vấn của Sở TN&MT còn có trả lời chất vấn của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đều nhận được sự quan tâm của các đại biểu và đông đảo cử tri nhân dân.

 Anh Tú

NO COMMENTS

Leave a Reply