Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, Bộ đã ban hành 08 Quyết định thành lập các Tổ biên tập, Tổ soạn thảo xây dựng các thông tư ban hành Danh mục địa danh, dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền.

Cụ thể, Bộ đã ban hành 08 Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh, dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long.

Tổ soạn thảo do Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam làm Tổ trưởng; chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ TN&MT, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam làm thành viên. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh, dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền 08 tỉnh, thành phố nêu trên đảm bảo chất lượng và tiến độ trình Bộ trưởng.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply