(TN&MT) – Ngày 4/3, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai cùng lãnh đạo; nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, đại diện các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và Trung tâm.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang phát biểu chỉ đạo
Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã đạt được trong thời gian qua. Huân chương Lao động Hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và Bộ TN&MT trao tặng cho các tập thể, cá nhân của Trung tâm tại Hội nghị ngày hôm nay đã khẳng định sự phát triển của Trung tâm sau 7 năm thành lập với những thành tích rất đáng tự hào.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong việc xây dựng, duy trì được các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và thiết thực. Các phong trào thi đua của Trung tâm đã được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, đã thực sự động viên, tạo sức mạnh lan tỏa đến cán bộ, viên chức, người lao động hăng hái phấn đấu vươn lên, sáng tạo trong công tác. “Những kết quả đạt được của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia trong thời gian qua là rất đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập, tồn tại trong công tác quy hoạch, điều tra, quan trắc, bảo vệ và dự báo tài nguyên nước, chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội và nhất là khi việc khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước đang những sự diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị: Trong thời gian tới Trung tâm cần tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch và điều tra tài nguyên nước phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế cũng như cộng đồng xã hội, góp phần tích cực và có hiệu quả cho phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chú trọng việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp và đa mục tiêu, gắn kết chặt chẽ giữa khai thác, sử dụng với bảo vệ tài nguyên nước, kết hợp hài hòa lợi ích của các ngành, địa phương và cộng đồng trong mối tương quan tổng thể giữa thượng lưu, hạ lưu và giữa các ngành khác nhau nhằm đảm bảo cân bằng, đạt hiệu quả kinh tế – xã hội cao và bảo vệ môi trường, sinh thái.

Trung tâm cần tập trung thực hiện 02 nhiệm vụ trọng điểm: “Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” và đề án “Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh”.

Tiếp tục chủ động và phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước và các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật về tài nguyên nước thống nhất, đồng bộ, có hiệu lực và hiệu quả cao.

Ngoài ra, củng cố và phát triển nguồn nhân lực mạnh về chất lượng để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung tâm và của Ngành. Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ để tham mưu, định hướng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tài nguyên nước của khu vực và thế giới, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ của Bộ TN&MT.

Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG báo cáo
Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG báo cáo

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016-2020, ông Tống Ngọc Thanh Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia cho biết: Ngay từ ngày đầu thành lập, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, thực thi có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quy hoạch, điều tra, quan trắc tài nguyên nước từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khan hiếm nước, vùng hải đảo xa xôi, vùng biên cương của Tổ quốc.

Các kết quả điều tra, quy hoạch, quan trắc tài nguyên nước do Trung tâm thực hiện đã góp phần quan trọng trong việc quy hoạch, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước của quốc gia. Đặc biệt trong năm 2014, Trung tâm đã đề xuất thành công xây dựng Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” và đề án “Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh” để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, vừa qua Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ TN&MT tập trung tổ chức thực hiện việc rà soát, điều tra cơ bản tài nguyên nước cả nước, hướng dẫn các địa phương thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên nước; lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao Huân chương lao động hạng Ba cho tập thể Trung tâm
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao Huân chương lao động hạng Ba cho tập thể Trung tâm

Có thể nói,  đây là một trong những thành công của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, khẳng định vai trò và vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh nguồn nước.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2015. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng tặng quà lưu niệm cho Trung tâm.

NO COMMENTS

Leave a Reply