(TN&MT) – Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý Đất đai do ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục kiểm soát và sử dụng đất (Tổng cục Quản lý đất đai) làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Phú Yên về thông báo kết quả kiểm tra Luật Đất đai năm 2013. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Đoàn kiểm tra, trong thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định phạm pháp luật về đất đai đã được UBND tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện. Đến nay, tỉnh đã xây dựng ban hành 18 văn bản quy định các nội dụng theo phân cấp của Luật Đất đai và các nghị định, thông tư thi hành Luật Đất đai; UBND tỉnh đã thực hiện thu hồi đất để giao, cho thuê đối với 07 dự án; toàn tỉnh đã tiến hành giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và chuyển mục đích sử dụng đất được 853 công trình, dự án. Toàn tỉnh cơ bản hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính với tổng diện tích 483.252/507.361 ha của 109/112 xã thuộc 9 huyện, thị toàn tỉnh với tổng số thửa 734.000 thửa đất; đã đăng ký, cấp GCN được 546.231 giấy với diện tích 360.107ha, đạt hơn 96% diện tích cần cấp. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo Điều 51 của Luật Đất đai đã được triển khai thực hiện đồng bộ ở các cấp tỉnh, huyện.

Ông Trần Hùng Phi cho rằng, trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên cần đẩy mạnh thanh tra ở các cấp tỉnh, huyện, xã về các nội dung theo Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; chấn chỉnh việc quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã trên địa bàn tỉnh; thực hiện công khai các tổ chức sử dụng đất đai đang có vi phạm pháp luật đất đai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và báo cáo những trường hợp vi phạm gửi Tổng cục Quản lý đất đai để công khai theo quy định. Đồng thời, rà soát lại việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sai sót, tồn tại trong quá trình thực hiện ở địa phương.

Trường Giang

NO COMMENTS

Leave a Reply