UBND TP. Hà Giang cho biết, ngay từ đầu năm 2018, TP. Hà Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đất đai (QLĐĐ), đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch (QLQH), trong đó, chú trọng công tác QLQH, QLĐĐ phục vụ nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân và thu hút đầu tư cho phát triển.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố đã chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp với Hội đồng Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền sâu rộng Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tổ chức thực hiện hiệu quả; đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đang còn những hạn chế, bất cập để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp… UBND thành phố tập trung rà soát quỹ đất tập thể, đất công ích, đất giao cho các tổ chức sử dụng không hiệu quả để có kế hoạch thu hồi mở rộng quỹ đất đô thị, quỹ đất cho thu hút đầu tư…

Được biết, trong năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, thành phố tiếp nhận 43 đơn thư đề nghị, kiến nghị liên quan đến các thủ tục hành chính về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tranh chấp đất đai, hủy quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, ghi nợ tiền sử dụng đất…, đã giải quyết dứt điểm 40 đơn thư, vụ việc; 3 đơn thư đề nghị, kiến nghị đang khẩn trương phối hợp giải quyết. Cũng trong năm 2017, thành phố đã thực hiện 2 cuộc thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; qua thanh tra đã chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục các sai sót, hạn chế.

Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thu hút đầu tư phát triển, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai. Hiện, trên địa bàn thành phố có 9 dự án lớn đang triển khai các thủ tục để đầu tư, gồm: Dự án Khách sạn Yên Biên, khởi công tháng 11/2017, hiện đang thi công phần móng; Dự án Khách sạn Dương Đạt – Gia Lai đang trong thời gian lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đất bờ sông thuộc thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện; Dự án Khu trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở thương mại tại Sân vận động C10… Tuy vậy, trong quá trình triển khai, các dự án đang gặp những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết…

 

Thư Thư

NO COMMENTS

Leave a Reply