(TN&MT) – Trong khai thác than hầm lò, việc giảm tổn thất, tiết kiệm tài nguyên luôn là mục tiêu hàng đầu mà Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) quán triệt xuống từng đơn vị thành viên. Công ty Than Thống Nhất đã đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ tổn thất trong khai thác than xuống còn 23% vào năm 2020.

Hiện đại hóa khai thác

Lãnh đạo Công ty cho biết, việc tổ chức khai thác than với tỷ lệ tổn thất thấp luôn là thách thức không nhỏ đối với Công ty, bởi trong thiết kế kỹ thuật khai thác hầm lò, có những tổn thất do không thể khai thác được, liên quan chủ yếu đến điều kiện địa chất, đó là các phần vỉa mỏng, các khu vực có địa chất phức tạp, phay phá bị vò nhàu trong quá trình dịch chuyển…

Tuy vậy, Công ty đã xác định, đẩy mạnh cơ giới hóa là giải pháp quan trọng giúp giảm tổn thất trong khai thác than. Công ty chỉ đạo xây dựng các phương án kỹ thuật áp dụng công nghệ khai thác phù hợp, áp dụng các biện pháp khai thác trụ bảo vệ… để giảm tỷ lệ tổn thất, tiết kiệm tài nguyên. Bên cạnh đó, giải pháp điều hành tiết kiệm các chỉ tiêu công nghệ, đặc biệt là các giải pháp quản lý chất lượng than để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, duy trì và tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ để quản lý sản phẩm…

Hiện đại hóa khai thác, giảm tổn thất và tiết kiệm tài nguyên. Ảnh: MH
Hiện đại hóa khai thác, giảm tổn thất và tiết kiệm tài nguyên. Ảnh: MH

Từ nay đến năm 2020, nhằm tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất than khai thác hầm lò xuống còn 23%, Công ty chỉ đạo các đơn vị, phân xưởng khai thác loại bỏ đất đá, tạp chất nhằm nâng cao chất lượng than trong khai thác. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới phù hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ duy trì 100% số lò chợ sử dụng giá khung ZH và giá xích, có kế hoạch mua sắm thiết bị giá để thay thế và có kế hoạch cụ thể để khai thông diện sản xuất, lựa chọn các dây chuyền công nghệ khấu tối ưu, như giá khung di động và công nghệ bán cơ giới hóa để phù hợp với áp lực và thu hồi than nóc công nghệ khấu vỉa dày phân lớp.

Xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạ giá thành khai thác, tiết kiệm tài nguyên ngay trong khâu kỹ thuật cơ bản, Công ty đang tiến hành nghiên cứu giải pháp công nghệ chống giữ, khai thác lò chợ, cơ giới hóa từng phần trong quá trình khai thác lò chợ (dự kiến đưa công nghệ máy khấu kết hợp với giá khung cải tiến) vào khai thác chợ tại dự án khai thác hầm lò xuống sâu mức -35 khu Lộ Trí, để nâng cao năng suất sản lượng khai thác lò chợ, giảm số lượng lò chợ xuống còn 10 lò chợ vào năm 2020 với công suất đạt gần 2,0 triệu tấn/năm.

Giảm tổn thất than đến năm 2020 còn 23%

Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ tổn thất trong khai thác than xuống còn 23% vào năm 2020, trong năm 2018, Công ty dự kiến phối hợp cùng Viện Khoa học công nghệ Mỏ xây dựng Đề tài Tính toán xác định trụ bảo vệ hợp lý cho từng khu vực cụ thể để tăng độ ổn định cho hệ thống lò dọc vỉa thông gió, vận tải và thu hồi tối đa than ở các trụ bảo vệ.

Ngoài ra, để làm tốt công tác quản lý tài nguyên, Công ty tập trung thăm dò than để nâng cấp trữ lượng thuộc dự án hầm lò dưới mức -35 khu Lộ Trí, phục vụ khai thác hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong việc đánh giá nguồn tài nguyên, trữ lượng than phục vụ thiết kế mỏ, thực hiện hoàn thiện các Đề án thăm dò để xin cấp phép khai thác.

Đồng thời, phối hợp cùng Viện Khoa học công nghệ Mỏ hoàn thiện Đề tài Khai thác vỉa dốc đứng, trển khai áp dụng thử nghiệm trong năm 2018 để khai thác phần tài nguyên dốc của khu Lộ Trí, với sản lượng (~5,0 triệu tấn).

Bên cạnh đó, một trong các giải pháp giúp Công ty giảm tỷ lệ tổn thất, khai thác tối đa tài nguyên là thực hiện tốt công tác trắc địa trong khai thác than hầm lò, chỉ đạo đào lò đúng hướng, độ dốc thiết kế, không có mét lò đào sai để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hệ số khấu, hệ số thu hồi trong quá trình khai thác lò chợ.

Mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ thu hồi than khấu đạt 97%, tỷ lệ than thu hồi đạt 85%. Tổng hợp tài liệu địa chất phục vụ lập kế hoạch tận thu khai thác tối đa diện tích than nhỏ lẻ, các trụ bảo vệ khu vực Lộ trí, Yên Ngựa để giảm tổn thất than đến năm 2020 còn 23%, như thực hiện rà soát lại bản đồ khai thác, tổ chức khai thác lại phần trụ bảo vệ còn để lại mức +18/+54 nhằm khai thác triệt để tài nguyên.

Nhị Giang

NO COMMENTS

Leave a Reply