Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 2644/BTNMT-TTTNMT ngày 24/5/2018 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên; các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ mời tham dự Hội nghị nêu trên vào ngày 5/6 tới tại thành phố Nam Định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hội nghị sẽ cung cấp cho các đại biểu về hiện trạng môi trường và công tác quản lý nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply